کالج چوب آل - محصولات
کالج چوب آل
اداری
خانگی
محصولات دیگر
راد سیستم
لیو
نیلپر
نظری
رایانه صنعت
آریکا
اروند
هلگر
پاندا
تیراژه
راحتیران

میز بغل مبل مشبک پارسا (JSH-2)

میز بغل مبل مشبک پارسا (JSH-2)

میز بغل مبل مشبک پارسا (JSH-2)

مشخصات: چوب خشک شده توسط دستگاه، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 25 میلی متر

ابعاد: 60 در 60

محصولات مرتبط