کالج چوب آل - محصولات
کالج چوب آل
اداری
خانگی
محصولات دیگر
راد سیستم
لیو
نیلپر
نظری
رایانه صنعت
آریکا
اروند
هلگر
پاندا
تیراژه
راحتیران

میز جلو مبل پارسا (JP-1)

میز جلو مبل پارسا (JP-1)

میز جلو مبل پارسا (JP-1)

مشخصات: چوب خشک شده توسط دستگاه، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 25 میلی متر

ابعاد: 120 در 60

محصولات مرتبط