کالج چوب آل - محصولات
کالج چوب آل
اداری
خانگی
محصولات دیگر
راد سیستم
لیو
نیلپر
نظری
رایانه صنعت
آریکا
اروند
هلگر
پاندا
تیراژه
راحتیران

W206

مبلمان اداری W206رادسیستم

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبلمان اداری W206رادسیستم

عرض نشیمن 49

عرض دسته 7.5

عمق نشیمن 44

ارتفاع پشتی 32

ارتفاع دسته 32

ارتفاع نشیمن 47

قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد

 

کالیته چرم

 

.

 

محصولات مرتبط