کالج چوب آل - محصولات
کالج چوب آل
اداری
خانگی
محصولات دیگر
راد سیستم
لیو
نیلپر
نظری
رایانه صنعت
آریکا
اروند
هلگر
پاندا
تیراژه
راحتیران

L104

صندلی آزمایشگاه L104رادسیستم

صندلی - صندلی آزمایشگاهی - صندلی آزمایشگاهی رادسیستم

صندلی آزمایشگاه L104رادسیستم

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 78-59

سطح نشیمنگاه 38.5

طول صندلی (از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 50.5

عرض صندلی (فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 38.5

قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد.

 

کالیته چرم

 

محصولات مرتبط