کالج چوب آل - محصولات
کالج چوب آل
اداری
خانگی
محصولات دیگر
راد سیستم
لیو
نیلپر
نظری
رایانه صنعت
آریکا
اروند
هلگر
پاندا
تیراژه
راحتیران

J321T

J321T

صندلی - صندلی کارمندی - صندلی اداری رادسیستم - صندلی کارمندی رادسیستم

صندلی کارمندی J321T رادسیستم

طراحی برمبنای اصول ارگونومی

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 57-46

سطح نشیمنگاه 47.5

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 64

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 56

قابل عرضه با هر دو نوع روکش چرم و پارچه می­باشد.

توضیحات :

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.

 

 

کالیته چرم و پارچه