محصولات

E435/C

صندلی - صندلی کارشناسی - صندلی اداری رادسیستم - صندلی کارشناسی رادسیستم

صندلی کارشناسی E435/C رادسیستم

طراحی برمبنای اصول ارگونومی

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 60-48

سطح نشیمنگاه 47

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 55

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 71

قابل عرضه با روکش چرمی و یا چرم و پارچه (به صورت ترکیبی) می­باشد .

قابل عرضه با فریم کروم و مشکی می­باشد .

پایه متناسب با رنگ فریم پشتی می­باشد .

توضیحات :

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود .

 

کالیته چرم و پارچه