محصولات

E333

صندلی - صندلی کارشناسی - صندلی اداری رادسیستم - صندلی کارشناسی رادسیستم

صندلی کارشناسی E333 رادسیستم

طراحی برمبنای اصول ارگونومی

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 60-49

سطح نشیمنگاه 47

طول صندلی(از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 60

عرض صندلی(فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 62

قابل عرضه با روکش چرمی و یا چرم و پارچه (به صورت ترکیبی) می­باشد.

توضیحات :

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.