محصولات

SC603G

صندلی کنفرانسSC603G نیلپر

استهلاک ضربات به کمک حالت مناسب پشتی و نشیمن

طراحی یر مبنای اصول ارگونومی

قابل ارائه با روکش های پارچه و چرم صندلی

استفاده از فوم سرد برای جلوگیری از تغییر حالت پشتی و نشیمن

استفاده از ضربه گیر پلاستیکی در زیر پایه ها برای جلوگیری از سرخوردن و کاهش صدا

تنوع محصولات سری00 قابل استفاده در کلیه سطوح اداری

بهره گیری ازآبکاری کرم یا رنگ کوره ای برای قسمت های فلزی به منظورافزایش زیبایی و جلوگیری از آسیب و زنگ زدگی

دسته ساخته شده از پروفیل فولادی با آبکاری کرم

پایه فولادی آبکاری کرم

توضیحات:

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت نیلپر در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.