کالج چوب آل - محصولات
کالج چوب آل
اداری
خانگی
محصولات دیگر
راد سیستم
لیو
نیلپر
نظری
رایانه صنعت
آریکا
اروند
هلگر
پاندا
تیراژه
راحتیران

SM825

صندلی مدیریتی SM825 نیلپر

صندلی- صندلی مدیریتی-صندلی مدیریتی نیلپر

صندلی مدیریتی SM825 نیلپر

طراحی یر مبنای اصول ارگونومی

استهلاک ضربات به کمک حالت مناسب پشتی و نشیمن

قابل ارائه با روکش چرم ویژه

استفاده از فوم سرد برای جلوگیری از تغییر حالت پشتی و نشیمن

پیچ تنظیم نیروی عملکرد مطابق با وزن کاربر

پایه پنج پر آلومینیومی ماشین کاری شده

جک تنظیم ارتفاع با کورس اسمی 10 سانتیمتر

دسته قابل تنظیم با رویه PU و ستون فلزی آبکاری شده

استفاده از مکانیزم ویژه به منظور تغییر زاویه متناسب پشتی و نشیمن

بهره گیری ازآبکاری کرم در قسمت های فلزی به منظورافزایش زیبایی و جلوگیری از آسیب و زنگ زدگی

توضیحات:

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت نیلپر در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.

 

محصولات مرتبط