کالج چوب آل - محصولات
کالج چوب آل
اداری
خانگی
محصولات دیگر
راد سیستم
لیو
نیلپر
نظری
رایانه صنعت
آریکا
اروند
هلگر
پاندا
تیراژه
راحتیران

SM939

صندلی مدیریتی SM939 نیلپر

صندلی- صندلی مدیریتی-صندلی مدیریتی نیلپر

صندلی مدیریتی SM939 نیلپر

طراحی بر مبنای اصول ارگونومی

دسته قابل تنظیم به پنج حالت مختلف

دارای قوس های مختلف برای روی نشیمن و پشتی مطابق با اصول آرگونومی

دارای پیچ دایکستی آلمینیومی سبک و مقاوم دارای مکانیزم زانویی با امکان حرکت مجزای نشیمن و پشتی

دارای پشت سر برای استراحت


توضیحات:

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت نیلپر در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.

 

محصولات مرتبط