کالج چوب آل - محصولات
کالج چوب آل
اداری
خانگی
محصولات دیگر
راد سیستم
لیو
نیلپر
نظری
رایانه صنعت
آریکا
اروند
هلگر
پاندا
تیراژه
راحتیران

میز مدیریت ارد (MM-A-DO)

مشخصات: PVC

ابعاد: 180 در 90

توضیحات: میز مدیریت با دو صندوق + فایل پی وی سی + کتابخانه پی وسی

محصولات مرتبط