کالج چوب آل - محصولات
کالج چوب آل
اداری
خانگی
محصولات دیگر
راد سیستم
لیو
نیلپر
نظری
رایانه صنعت
آریکا
اروند
هلگر
پاندا
تیراژه
راحتیران

LAB

LAB

صندلی - صندلی اداری - صندلی اداری هلگر- صندلی کارشناسی هلگر- صندلی پزشکی - صندلی آزمایشگاهی

صندلی کارشناسی هلگر LAB 

طراحی برمبنای اصول ارگونومی

طراحی چشم نواز مناسب با سلیقه های مختلف

با انحناهای زیبا و نرم طراحی شده است  به منظور استفاده در موقعیت های اداری،دفاتر اداری، فضاهای پزشکی و یا آزمایشگاهی است

توضیحات:

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت هلگر در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.

محصولات مرتبط