کالج چوب آل - محصولات
کالج چوب آل
اداری
خانگی
محصولات دیگر
راد سیستم
لیو
نیلپر
نظری
رایانه صنعت
آریکا
اروند
هلگر
پاندا
تیراژه
راحتیران

میز تحریر ارد (M-AA-L)

میز تحریر ارد (M-AA-L)

میز تحریر ارد (M-AA-L)

مشخصات: PVC

ابعاد: 170 در 65

توضیحات: میز ال منشی پایه آلومینیومی با صندوق سه کشو مجزا

محصولات مرتبط