محصولات

پنج شنبه, 21 دی 1391 15:47

میز مدیریت سناتوری

میز مدیریت سناتوری کالج چوب آل

Published in میز مدیریت
پنج شنبه, 21 دی 1391 15:47

میز مدیریت سهیل

میز مدیریت سهیل کالج چوب آل

Published in میز مدیریت
چهارشنبه, 12 بهمن 1390 08:48

میز ناهار خوری (MPG)

میز ناهار خوری (MPG)

مشخصات: چوب راش خشک شده با روکش طبیعی و میز های 2 و 4 و 6 و 8 نفره

ابعاد: 70*70 دو نفره و120*75 چهار نفره و 160*80*شش نفره و 200*90 هشت نفره

توضیحات: چوب MDF و CNC شده و روکش PVCوکیوم شده. با پایه گلدانی یا مکعبی و چهار پایه می باشد. صفحات دایره و یا زاویه دار می باشد

چهارشنبه, 12 بهمن 1390 08:40

میز ناهار خوری (MGS)

میز ناهار خوری (MGS)

مشخصات: چوب راش خشک شده با روکش طبیعی و میز های 2 و 4 و 6 و 8 نفره

ابعاد: 70*70 دو نفره و120*75 چهار نفره و 160*80*شش نفره و 200*90 هشت نفره

توضیحات: چوب MDF و CNC شده و روکش PVCوکیوم شده. با پایه گلدانی یا مکعبی و چهار پایه می باشد. صفحات دایره و یا زاویه دار می باشد

چهارشنبه, 12 بهمن 1390 08:25

میز ناهار خوری (MGG)

میز ناهار خوری (MGG)

مشخصات: چوب راش خشک شده با روکش طبیعی و میز های 2 و 4 و 6 و 8 نفره

ابعاد: 70*70 دو نفره و120*75 چهار نفره و 160*80*شش نفره و 200*90 هشت نفره

توضیحات: چوب MDF و CNC شده و روکش PVC وکیوم شده. با پایه گلدانی یا مکعبی و چهار پایه می باشد. صفحات دایره و یا زاویه دار می باشد

پنج شنبه, 29 دی 1390 09:33

میز تحریر پرک (DP-180)

میز تحریر پرک (DP-180)

مشخصات: چوب راش خشک شده توسط دستگاه خشک کن، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 16 میلی متر

ابعاد: 180 در 90

توضیحات: میز تحریر جناغی با صندوق سه کشو

Published in میز تحریر
پنج شنبه, 29 دی 1390 09:19

میز مدیریت پارسا (DK-P)

میز مدیریت پارسا (DK-P)

مشخصات: چوب راش خشک شده توسط دستگاه خشک کن، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 25 میلی متر

ابعاد: 180 در 95
160 در 85

توضیحات: چهار کشو

Published in میز مدیریت