محصولات

جمعه, 21 خرداد 1395 20:16

FB726N3

مبل - مبلمان - مبلمان اداری نیلپر- مبل اداری نیلپر

مبلمان اداری FB726N3 نیلپر

طراحی زیبا و چشم نواز

استفاده از کلاف فلزی مستحکم در بدنه اصلی مبل

بهره گیری از نوارهای ارتجاعی افقی و عمودی با مقاومت الاستیسیته بالا در قسمت نشیمن و پشتی

دارای پایه های مقاوم و زیبا از جنس چوب بلوط

توضیحات:

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت نیلپر در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.

جمعه, 21 خرداد 1395 20:12

FB726N2

مبل - مبلمان - مبلمان اداری نیلپر- مبل اداری نیلپر

مبلمان اداری FB726N2 نیلپر

طراحی زیبا و چشم نواز

استفاده از کلاف فلزی مستحکم در بدنه اصلی مبل

بهره گیری از نوارهای ارتجاعی افقی و عمودی با مقاومت الاستیسیته بالا در قسمت نشیمن و پشتی

دارای پایه های مقاوم و زیبا از جنس چوب بلوط

توضیحات:

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت نیلپر در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.

 

جمعه, 21 خرداد 1395 20:08

FB726N1

مبل - مبلمان - مبلمان اداری نیلپر- مبل اداری نیلپر

مبلمان اداری FB726N1 نیلپر

طراحی زیبا و چشم نواز

استفاده از کلاف فلزی مستحکم در بدنه اصلی مبل

بهره گیری از نوارهای ارتجاعی افقی و عمودی با مقاومت الاستیسیته بالا در قسمت نشیمن و پشتی

دارای پایه های مقاوم و زیبا از جنس چوب بلوط


توضیحات:

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت نیلپر در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.

 

جمعه, 21 خرداد 1395 19:59

FB823N1

مبل - مبلمان - مبلمان اداری نیلپر- مبل اداری نیلپر

مبلمان اداری FB823N1 نیلپر

استفاده از زوایای ارگونومی بین پشتی و نشیمن به منظوریجلوگیری از خستگی

تنوع د مدلهای تولیدی به منظور استفاده در موقعیت های مختلف اداری و خانگی

قابل ارائه در مدل های یک نفره و دو نفره به دلخواه مشتری

بهره گیری از رزکش های مرغوب با کیفیت بسیار بالا رفتن عمر روکش و افزایش زیبایی

قابل استفاده در دفاتر مدیران ارشد و سالن های انتظار

پشتی و نشیمن ساخته شده از چوب روسی فرآوری شده به منظور افزایش دوام و عمرمبل

استفاده از ابر سرد قالبی با نرمی ودانسیته کنترل شده

بهره گیری از تکنیک ترکیب فنر و الیاف های ارتجاعی در ساخت مبل با هدف ماندگاری

استفاده از اتصالات ویژه در محل نصب شبکه الاستیک به چهار چوب با هدف دوام بسیار بالای محصول و حفظ کیفیت آن


FB823

توضیحات:

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت نیلپر در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.

 

جمعه, 21 خرداد 1395 19:54

FB823X1

مبل - مبلمان - مبلمان اداری نیلپر- مبل اداری نیلپر

مبلمان اداری FB823X1 نیلپر

استفاده از زوایای ارگونومی بین پشتی و نشیمن به منظوریجلوگیری از خستگی

تنوع د مدلهای تولیدی به منظور استفاده در موقعیت های مختلف اداری و خانگی

قابل ارائه در مدل های یک نفره

بهره گیری از رزکش های مرغوب با کیفیت بسیار بالا رفتن عمر روکش و افزایش زیبایی

قابل استفاده در دفاتر مدیران ارشد و سالن های انتظار

پشتی و نشیمن ساخته شده از چوب روسی فرآوری شده به منظور افزایش دوام و عمرمبل

استفاده از ابر سرد قالبی با نرمی ودانسیته کنترل شده

بهره گیری از تکنیک ترکیب فنر و الیاف های ارتجاعی در ساخت مبل با هدف ماندگاری

استفاده از اتصالات ویژه در محل نصب شبکه الاستیک به چهار چوب با هدف دوام بسیار بالای محصول و حفظ کیفیت آن


FB823X1