محصولات

شنبه, 01 خرداد 1395 06:45

W209-2

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبل اداری دو نفره رادسیستم W209-2

کالیته چرم

 

شنبه, 01 خرداد 1395 06:43

W209-1

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبل اداری یک نفره رادسیستم W209-1

کالیته چرم

 

شنبه, 01 خرداد 1395 06:35

W208

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبلمان اداری W208رادسیستم

عرض نشیمن 54

عرض دسته 20

عمق نشیمن 52

ارتفاع پشتی 30

ارتفاع دسته 30

ارتفاع نشیمن از سطح زمین 43

قابلیت عرضه از یک تا دو نفره را دارد.

قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد

 

کالیته چرم

 

.

 

شنبه, 01 خرداد 1395 06:12

W206

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبلمان اداری W206رادسیستم

عرض نشیمن 49

عرض دسته 7.5

عمق نشیمن 44

ارتفاع پشتی 32

ارتفاع دسته 32

ارتفاع نشیمن 47

قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد

 

کالیته چرم

 

.

 

شنبه, 01 خرداد 1395 06:07

W205-2

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبل اداری W205-2رادسیستم

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 41

سطح نشیمنگاه 53

طول صندلی (از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 67.5

عرض صندلی (فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 145

قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد .

قابلیت عرضه از یک تا دو نفره را دارد

 

کالیته چرم

 

.

 

شنبه, 01 خرداد 1395 06:04

W208-2

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبلمان اداری W208-2رادسیستم

عرض نشیمن 104

عرض دسته 20

عمق نشیمن 52

ارتفاع پشتی 30

ارتفاع دسته 30

ارتفاع نشیمن از سطح زمین 43

قابلیت عرضه از یک تا دو نفره را دارد.

قابل عرضع با روکش چرمی می‌باشد.

 

 

کالیته چرم

 

شنبه, 01 خرداد 1395 06:02

W205

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبل اداری W205 رادسیستم

ارتفاع پایه تا بالای نشیمنگاه 41

سطح نشیمنگاه 53

طول صندلی (از پشت تا جلوی نشیمنگاه) 67.5

عرض صندلی (فاصله دسته ها از نقطه بیرونی) 76

قابلیت عرضه از یک تا دو نفره را دارد .

قابل عرضه با روکش چرمی می­باشد

 

کالیته چرم

 

.

 

شنبه, 01 خرداد 1395 05:56

T206

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبل اداری T206

 

کالیته چرم

 

شنبه, 01 خرداد 1395 05:50

TS206

مبل - مبلمان - مبلمان اداری رادسیستم - مبل اداری رادسیستم

مبل اداری رادسیستم TS206

 

کالیته چرم
پنج شنبه, 21 اسفند 1393 11:00

sf105-01

مبل - مبلمان - مبلمان اداری هلگر - مبل اداری هلگر

مبلمان اداری هلگرSF-105-01

طراحی برمبنای اصول ارگونومی مبلمان اداری

طراحی چشم نواز مناسب با سلیقه های مختلف

تنوع در مدل های تولیدی به منظور استفاده در موقعیت های مختلف اداری و خانگی

توضیحات:

امروزه ارگونومی ابزاری کارآمد برای تأمین سلامتی نیروی کار و حفظ و ارتقاء بهره وری است. در این راستا ارگونومی ویژگیهای انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد و آنگاه ابزار وسائل، تجهیزات محیط کار و زندگی، ساختار های سازمانی فرآیندها و سیستم ها را متناسب با آن طراحی و تنظیم می کند. به همین منظور شرکت نیلپر در طراحی تمامی صندلیهای خود اصول ارگونومی را در نظر می گیرد.این اصول در حوزه های ابعادی ، عملکردی ، زیبایی ، مواد مصرفی و کاربری محصول بررسی می شود و با توجه به این الزامات محصولات طراحی می شود.

 

صفحه7 از10