کالج چوب آل - محصولات
کالج چوب آل
اداری
خانگی
محصولات دیگر
راد سیستم
لیو
نیلپر
نظری
رایانه صنعت
آریکا
اروند
هلگر
پاندا
تیراژه
راحتیران

بوفه ویترین سه لنگه سینا (BS-3)

بوفه ویترین سه لنگه سینا (BS-3)

بوفه ویترین سه لنگه سینا (BS-3)

مشخصات: چوب خشک شده توسط دستگاه، روکش چوب ملچ، رویه از تخته فشرده 16 میلی متر

ابعاد: 190 در 125

توضیحات: بوفه سه لنگه

محصولات مرتبط