کالج چوب آل - محصولات
کالج چوب آل
اداری
خانگی
محصولات دیگر
راد سیستم
لیو
نیلپر
نظری
رایانه صنعت
آریکا
اروند
هلگر
پاندا
تیراژه
راحتیران

مشخصات: چوب خشک شده توسط دستگاه، روکش چوب ملچ، رویه MDF کلافی

ابعاد: 190 در 50

توضیحات: بوفه یک لنگه

محصولات مرتبط